WURTH POWER5 Review

น้ำยาเอนกประสงค์-Power5-wurth

Review : Wurth Power5 สินค้าคุณภาพจากเยอรมัน

WURTH Power5 เป็นสเปย์เอนกประสงค์ เพื่อการหล่อลื่นยาวนาน ปราศจากซิลิโคน ขจัดสนิม ป้องกันการเกิดการผุกร่อน

คุณสมบัติ : ประกอยด้วยสาร PTFE เพื่อการหล่อลื่นยาวนาน ปราศจากซิลิโคน
* หล่อลื่น
* ทำความสะอาด
* ขจัดสนิม
* ป้องกันการผุกร่อน
* สเปรย์จานจ่ายขั้วไฟฟ้า

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.