SKM Saraburi (ร้านสุกัญญาวัสดุภัณฑ์) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2555 โดยทางเราจัดจำหน่ายอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง ไฟฟ้า ประปา เครื่องมือช่างทุกชนิด ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและอุปกรณ์ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

ร้านสุกัญญาวัสดุภัณฑ์ 11/1 ม.5 ต.หนองโน อ.เมือง จ.สระบุรี 18000